Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ιατρικού Διαβαλκανικού

Με δύο εισηγήσεις συμμετείχε η Δρ. Μπάκα στα φετινά μετεκπαιδευτικά μαθήματα για ιατρούς που οργάνωσε το Ιατρικό Διαβαλκανικό. Τα μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου είναι εγκεκριμένα και μοριοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  (EACCME).

Η ιατρός μίλησε για την ογκολογική αντιμετώπιση «πνευμονικής διήθησης σε γυναίκα 34 ετών με παραγωγικό βήχα» καθώς και στην παρουσίαση του θέματος «Παχυσαρκία, Φλεγμονή, Διαβήτης: Ο ρόλος στην καρκινογένεση», σε συνεργασία με συναδέλφους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.