Ανοσοθεραπεία – Μελάνωμα

Το μοναδικό στην Ελλάδα πρωτόκολλο φάσης ΙΙΙ για τον καρκίνο του δέρματος (μελάνωμα) υλοποιεί η Δρ. Σοφία Μπάκα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης που έχουν υπογράψει το σχετικό ερευνητικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία σε συνδυασμό με νέο χάπι που κυκλοφορεί ερευνητικά, για τον καρκίνο του μελανώματος για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Το χάπι χορηγείται μόνο από την εταιρεία που το παρασκευάζει, δωρεάν, μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς που έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό.

Καρκίνος του νεφρού

Πρωτόκολλο φάσης ΙΙ για τη χορήγηση του χαπιού Lemvatinib  σε ασθενείς με καρκίνο του νεφρού, υπέγραψε η Δρ. Μπάκα.

Το Lenvatinib έχει εγκριθεί από το 2015 για τη θεραπεία του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοδειδούς και  έχει λάβει άδεια από τον Οργανισμό Φαρμάκων των ΗΠΑ (Μάιος 2016) για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου των νεφρικών κυττάρων, όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στο εφαρμοζόμενο διεθνώς πρωτόκολλο για τον καρκίνο νεφρού.

Το χάπι χορηγείται από την εταιρεία που το παρασκευάζει δωρεάν, μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς.

Χημειοθεραπεία – Καρκίνος μαστού

Ερευνητικό πρωτόκολλο φάσης ΙΙΙ για τη χορήγηση νέου χημειοθεραπευτικού σχήματος για τον καρκίνο του μαστού έχει υπογράψει η Δρ. Μπάκα σε συνεργασία με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το νέο φάρμακο συνδυάζεται με υπάρχον που κυκλοφορεί στην αγορά των φαρμάκων, για καλύτερα αποτελέσματα. Το πρωτόκολλο αφορά στον έλεγχο του κινδύνου των παρενεργειών, από την δημιουργό φαρμακευτική εταιρία.

Οι ασθενείς της Δρ. Μπάκα με καρκίνο του μαστού και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο προκειμένου να συμμετάσχουν, λαμβάνουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή και τις εξετάσεις ελέγχου.

Ανοσοθεραπεία – Καρκίνος πνεύμονα

Ερευνητικό πρωτόκολλο ανοσοθεραπείας φάσης ΙΙΙ για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, υλοποιεί η Δρ. Μπάκα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία που παρέχεται προεγχειρητικά, προκειμένου να επιτευχθεί η σμίκρυνση του όγκου των πνευμόνων πριν από την επέμβαση.

Οι ασθενείς εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο προκειμένου να συμμετάσχουν, λαμβάνουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή και τις εξετάσεις ελέγχου.

Δείτε αναλυτικά, τι ισχύει για τα ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας και την προστασία του ασθενούς

Ανοσοθεραπεία – Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Πρωτόκολλο ανοσοθεραπείας για τη χορήγηση φαρμάκου φάσης ΙΙΙ, σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα:

Το φάρμακο, παρασκευάστηκε προκειμένου να ενισχύει και να «ξεμπλοκάρει» το αμυντικό σύστημα του ασθενούς, ώστε να επιτίθεται και να σκοτώνει μόνο τα καρκινικά κύτταρα. Το φάρμακο, κόστους πολλών χιλιάδων ευρώ μηνιαίως, χορηγείται από την εταιρεία που το παρασκευάζει δωρεάν μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς που έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας έχει υπογραφεί με 52 ιατρικά – ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο που υλοποιούν την έρευνα φάσης III.  Μεταξύ αυτών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό – Ιατρείο Δρ. Σοφίας Μπάκα, μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετέχει στο πρόγραμμα με πέντε συνολικά ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, και δυνατότητα να διευρύνει το πρόγραμμα, συνολικά έως 10 ασθενείς.

Οι ασθενείς θα λάβουν το φάρμακο σαν θεραπεία συντήρησης.

Ανοσοθεραπεία – Μεσοθηλίωμα πνεύμονα

Πρωτόκολλο ανοσοθεραπείας για τη χορήγηση φαρμάκου φάσης III, σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα  του πνεύμονα:

Το φάρμακο αυτό χορηγείται ήδη μέσω ΕΟΠΥ για άλλες ενδείξεις. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ερευνά την θεραπευτική ικανότητα του φαρμάκου Nivolumab στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μεσοθηλιώματος, ενώ για το ίδιο φάρμακο βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα πρωτόκολλα θεραπείας, για άλλους όγκους. Το φάρμακο, κόστους πολλών χιλιάδων ευρώ μηνιαίως, χορηγείται από την εταιρεία που το παρασκευάζει δωρεάν μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς που έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας έχει υπογραφεί με το Ιατρικό Διαβαλκανικό – Ιατρείο Δρ. Σοφίας Μπάκα, μοναδικό ως προς την υλοποίησή του επί του παρόντος στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συμμετοχή τεσσάρων συνολικά ασθενών με μεσοθηλίωμα.

Δείτε αναλυτικά, τι ισχύει για τα ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας και την προστασία του ασθενούς

Ορμονοθεραπεία – Καρκίνος του προστάτη

Δύο πρωτόκολλα ορμονοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, με χορήγηση φαρμάκου φάσης  IV.

Τα δύο πρωτόκολλα που υλοποιεί το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης – Ιατρείο Δρ. Σοφίας Μπάκα, αφορούν φάρμακα που διατίθενται και σε άλλες ογκολογικές μονάδες.  Το όφελος για τον συμμετέχοντα στο πρωτόκολλο ασθενή, είναι η συστηματική κάθε μήνα παρακολούθηση του ασθενούς, που γίνεται δωρεάν.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για τη συμμετοχή και άλλων ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

Παράγοντας – Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Το νέο φάρμακο που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο φάσης ΙΙΙ, αφορά αντιαγγειογεννητικό παράγοντα για τη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Το φάρμακο που περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο, συγχωρείται με  ήδη εγκεκριμένη από το ΕΣΥ θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Το όφελος για τον ασθενή έγκειται στη λήψη του νέου φαρμάκου μαζί με τις πλήρεις μηνιαίες εξετάσεις και την παρακολούθηση από την ιατρό Δρ. Σοφία Μπάκα και το Ιατρικό Διαβαλκανικό, δωρεάν, με δαπάνες της εταιρείας που υλοποιεί το πρωτόκολλο. Δυνατότητα συμμετοχής, συνολικά 10 ασθενών.

Παράγοντας – Αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα

Πρωτόκολλο για φάρμακο – παράγοντα φάσης ΙΙΙ, για ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα:

Το νέο φάρμακο χορηγείται ταυτόχρονα με εγκεκριμένο από το ΕΣΥ φάρμακο (χάπι) για την ενίσχυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Οι ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μπορούν να λάβουν  το συγκεκριμένο φάρμακο – παράγοντα και από το ΕΣΥ, αλλά η συμμετοχή τους στο πρωτόκολλο που υλοποιούν τον Ιατρικό Διαβαλκανικό και η Δρ. Σοφία Μπάκα, τους διασφαλίζει τη δωρεάν εξετάσεις για τους επιπλέον βιοδείκτες  στο υλικό της βιοψίας, το οποίο καλύπτει η εταιρεία που παράγει το νέο φάρμακο.

error: Content is protected !!