Διεθνή συνέδρια - επιστημονικές συναντήσεις

Oμιλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο
The World Cancer Congress 2008 “From Basic Research to Therapeutics”June 12-17, Shanghai,
Ομιλία : Novel treatments for non-small cell lung cancer

Πρόσκληση για ομιλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο EHRLICH II, 2nd World Conference on Magic Bullets, Oct 3-5, 2008 Nurnberg, Germany
Ομιλία: Bevacuzimab and management of lung cancer

Πρόσκληση για ομιλία στην 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκόπηση ASCO 2008, 25-26 Σεπτεμβρίου 2008-07-02
Θέμα: Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα- νεώτερες εξελίξεις

Πρόσκληση για ομιλία στο 16ον Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 12-16 Νοεμβρίου 2000
Θέμα: Νέες και στοχευμένες θεραπείες στο NSCLC

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετοχή με παρουσίαση στο 30ον Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη Μάιος 2008
Κυτταρογενετική δράση της IFN-γ σε λεμφοκύτταρα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα Μπάκα Σ, Οικονομοπούλου Μ, Ιακωβίδου Ζ.

Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με θέμα “Ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας στη σύγχρονη θεραπευτική του καρκίνου; Υπάρχει ιδανικός μοριακός στόχος?”
Συμπόσιο Νέων Ελλήνων Ογκολόγων στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα, 2008

Ομιλήτρια με θέμα “κλινικές μελέτες”, στο φοιτητικό εκπαιδευτικό συνέδριο στα πλαίσια του 15ον Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Νοέμβριος 2007

Ομιλήτρια με θέμα “Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του SCLC” στο Ανασκόπηση ASCO Meeting Νοέμβριος 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 15ον Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Νοέμβριος 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 6th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics, Athens 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο Συνέδριο της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Κως, Μάιος 2007.

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. S Baka, Sullamitha, L Ashcroft, S Nagel, R Board, P Lorigan. Randomised phase III study of carboplatin and paclitaxel versus vincristine, doxorubicin and cyclophosphamide chemotherapy in intermediate and poor prognosis small cell lung cancer. ASCO 42 Annual Meeting, Atlanda 2006
 1. S Baka, P Lorigan, P Papakotoulas, S Rehman, S Lau, …N Thatcher. Phase III randomized trial of doxorubicin based chemotherapy compared with platinum based chemotherapy in both limited and extensive stage patients with SCLC. Lung Cancer Vol49, S 2 :52, 2005 ISSN 0169-5002 Προφορική παρουσίαση 11th World Lung Cancer Barcelona 2005.
 1. S. Baka, L. Nolan, P. Lorigan, L. Ashcroft, L. Lomax, J. Hoggetts, N. Thatcher «Phase III randomised trial of doxoroubicin based chemotherapy compared with platinum based chemotherapy-Preliminary toxicity results», ESMO Meeting Vienna October 2004
 1. S. Baka, P. Lorigan, S. Dawson, A.White, P. Joyce,Thatcher. Phase II trial with RFS 2000 (9NC) in patients with advanced and/or metastatic non-small cell lung cancer. 10th World Lung Cancer Meeting. Vancouver 2003
 1. S.Baka, Iakovidou Z, Papadopoulou D. Treatment of NSCLC (endobronchial tumours) with IFN-gamma. Interaction with endogenous cytokines. 10th World Lung Cancer Meeting. Vancouver 2003
 1. Baka, H.Anderson, M.Hind, P.Burt, R.Stout, N.Thatcher A randomized study of two treatment schedules of gemcitabine in poor performance status (KP<70) patients with advanced non-small cell lung cancer.   ASCO Chicago June 2003
 1. Galaktidou, S. Baka, D. Papadopoulou, G. Sarikos, A. Kortsaris. INF-gamma treatment in patients with malignant pleural effusions. 12th International Congress on Anticancer Treatment February 2002, Paris.
 1. Sarikos G, Baka S, Galaktidou G, et.al “Management of malignant pleural effusion” 11th ESR Annual Congress, Berlin 2001.
 1. Galaktidou G, Baka S, Sarikos G, Kortsaris A, “Vascular endothelial growth factor and keratin growth factor in malignant pleural effusion associated with lung cancer” EACR XVI Biennial Meeting of the European Association for Cancer Research, Halkidiki, Greece, May
 1. Sarikos G, Baka S, Galaktidou G, Patakiouta F, Kortsaris A “Interferon in malignant pleural effusions. Interaction with other cytokines” EACR XVI Biennial Meeting of the European Association for Cancer Research, Halkidiki, Greece, May 2000.
 1. Baka S, Sarikos G, Galaktidou G, L.Sihletidis, Kortsaris A ‘Interferon-g in the treatment of non small cell lung cancer” 4th International Congress on Lung Cancer Halkidiki, Greece, April 2001
 1. Sarikos G, Baka S, Galaktidou G, et.al “Transbronchoscopic topochemotherapy and combination radiotherapy in non small cell lung cancer” 9th World Conference on Lung Cancer, Tokyo. September 2000
 2. Sarikos G, Baka S, Galaktidou G, et.al ‘‘Treatment of non-small cell lung cancer with interferon-g. Interaction with other cytokines” 9th World Conference on Lung Cancer, September 2000
 3. Sarikos G, Baka S, Galaktidou G, Sapardanis J, Kortsaris A. ‘Interferon in malignant pleural effusions” 10th International Congress on Anticancer treatment Paris, France February 2000
 4. Baka S, Galaktidou G, Kortsaris A, Dimitriadis K, Patakiouta F, Sarikos G “Central squamous cell carcinoma of the lung and its management by transbronchoscopic therapy with interferon-g and combination radiotherapy” 6th Central European Lung Cancer Conference Budapest, September 1999
 5. Baka S, Sarikos G, Galaktidou Interferon –g in non-small cell lung cancer. Interaction with other cytokines. Annual Meeting of the International Society for Interferon and Cytokines Research Paris France September 1999
 6. Baka S, Sarikos G, Galaktidou G, Kortsaris A. “Central squamous cell carcinoma of the lung and its management by transbronchoscopic therapy with interferon-g and radiotherapy” International Conference “Controversies in the Management of lung cancer Halkidiki, Greece September 1999 Προφορική παρουσίαση
 7. Baka S, Galaktidou G, Kortsaris A, Siempi C, Dimitriadis K, Sarikos G. “IFN-g in patients with lung cancer- Intratumoral instillations” Ninth International Congress on Anticancer treatment Paris, France February 1999
 8. Baka S, Sarikos G, Galaktidou G, Kortsaris A. Intratumoral instillation of INF-g in patients with squamous cell lung cancer.   Second Joint Meeting of the ICS and the ISICR. Jerusalem, Israel September 1998
 9. Dimitriadis K, Baka S, Boukovinas I, et.al.   Primary Study in Colorectal Cancer treatment with CPT-11 regiments. 8th European Inter University Symposium Colorectal cancers. August 1998.
 10. Galaktidou G, Baka S, Kortsaris A, Sarikos G. IFN-g in patients with squamous cell lung cancer IV International Cancer Conference-Chemotherapy of non-small cell lung cancer-ten years later. Perugia, Italy October 1998

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 1. Kαραγιάννης A, Zαμπούλης Χ, Aβραμίδης M, Bαλάσκα K, Μπάκα Σ, «Το νατριουριτικό πεπτίδιο ως δείκτης στην αριστερή κοιλιακή υπερτροφία σε αρτηριακή υπέρταση» Αρτηριακή Υπέρταση 2000. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2000
 2. Σαρίκος Γ, Μπάκα Σ, Σαπαρδάνης Ι, Βογιατζής Α. «Αντιμετώπιση των όγκων τραχείας και μεγάλων βρόγχων με ενδοογκική με βελόνη έγχυση δοξορουβικίνης δια μέσου του ευκάμπτου βρογχοσκοπίου», 10ον Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος, 1999
 3. Σαρίκος Γ, Μπάκα Σ, Γαλακτίδου Γ, Πατακιούτα Α, Κορτσάρης Η. «Ενδοβρογχική δια βελόνης έγχυση ιντερφερόνης σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο του πνεύμονα δια μέσου του ευκάμπτου βρογχοσκοπίου», 10ον Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος, 1999
 4. Σαρίκος Γ, Μπάκα Σ, Σαπαρδάνης Ι, Βογιατζής Α. «Κεντρικό καρκίνωμα μεγάλων βρόγχων και τραχείας .Αντιμετώπιση με χορήγηση δοξορουβικίνης δια μέσου του ευκάμπτου βρογχοσκοπίου», 10ον Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος, 1999
 5. Περιφάνης Β, Μπάκα Σ, Γαιτανάκη Α, Πασχαλίδης Κ, Μούσα Ι, Βασιλειάδης Θ, Βενιζέλος Ι, Γαρυπίδου Β «Πρωτοπαθή λεμφώματα ήπατος. Περιγραφή δύο περιπτώσεων», 10ον Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ρόδος Οκτώβριος 1999
 6. Σαρίκος Γ, Μπάκα Σ, Σιούτη Α, Αντζελ Ι, Μακραντωνάκης Π. «Ενδοογκική έγχυση ιντερφερόνης-γ σε όγκους τραχείας και μεγάλων βρόγχων» , 7ον Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 2-4 Απρίλιος 1998
 7. Τσιριντάνης Ι, Στεργίου Ι, Μακραντωνάκης Π, Μπάκα Σ, «Χορήγηση τοποτεκάνης σε ανθεκτικό καρκίνωμα ωοθηκών» 7ον Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 2-4 Απρίλιος 1998
 8. Παζαίτου Κ, Παυλίδου Ε, Μάρης Κ, Φυλακτάκης Μ, Μπάκα Σ, Παπαδάκης Μ, Κορτσάρης Α, Βαινάς Η. Συγκεντρώσεις υποδοχέων στεροειδών του φύλου σε πρωτοπαθείς όγκους εγκεφάλου: Προοπτικές ορμονοθεραπείας. 25ον Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μάρτιος 1998

Ενεργός συμμετοχή σε Συνέδρια με παρουσιάσεις

 • 11ον Παγκόσμιο Συνέδριο του Καρκίνου του Πνεύμονα, Βαρκελώνη Ισπανία Ιούλιος 2006 (Προφορική παρουσίαση)
 • 13ον Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Ιωάννινα Απρίλιος 2006
  (Ομιλία για τους νέους μοριακούς στόχους χημειοπροφύλαξης στον καρκίνο)
 • Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 15ον , 16ον, 17ον, 18ον, Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007-2010
 • Ενεργός συμμετοχή (Ομιλήτρια) στο 15ον , 16ον, 17ον, 18ον, Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Νοέμβριος 2007-2010
 • Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 6th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics Athens, October 2007
 • Ενεργός συμμετοχή (Ομιλήτρια) στην 3η ,4η, 5η, 6η, Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκόπηση ASCO Meeting Αθήνα, Νοέμβριος 2007,2008,2009,2010
 • Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο Συνέδριο της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Κως, Μάιος 2007
 • Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 4ον Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο : Καρκίνος του μαστού, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2004
 • ASCO 42nd Annual Meeting Atlanta June 2006
 • ASCO 39th Annual Meeting Chicago, June 2003
 • 10ον Παγκόσμιο Συνέδριο του Καρκίνου του Πνεύμονα, Βανκούβερ 2003
 • Συνέδριο Πνευμονολογικής Ευρωπαικής Εταιρίας, Βερολίνο, 2001
 • 4ον Διεθνές Συνέδριο του Καρκίνου του Πνεύμονα, Χαλκιδική, Μάιος 2001
 • 9ον Παγκόσμιο Συνέδριο του Καρκίνου του Πνεύμονα Τόκιο 2000
 • Διεθνές Συνέδριο Αντικαρκινικής Θεραπείας, Παρίσι, Γαλλία   2000
 • Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης   2000. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2000
 • EACR XVI Συνάντηση της Ευρωπαικής Ένωσης Έρευνας του καρκίνου Χαλκιδική, Μάιος 2000
 • Ετήσια Συνάντηση της Διεθνούς Εταιρίας Ερευνας της Ιντερφερόνης και Κυτταροκινών, Παρίσι, Σεπτέμβριος 1999
 • Διεθνές Συνέδριο Αντικαρκινικής Θεραπείας, Παρίσι, Γαλλία   1999
 • 6ον Συνέδριο Κεντρικής Ευρώπης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, Βουδαπέστη, Σεπτέμβριος, 1999
 • IV Διεθνές Συνέδριο του Καρκίνου-Χημειοθεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα-10 χρόνια αργότερα, Περούτζια, Ιταλία, Oκτώβριος 1998
 • Διεθνές Συνέδριο “Διαφωνίες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του Πνεύμονα” , Χαλκιδική, Σεπτέμβριος 1999
 • 10ον Ελληνικό Συνέδριο Αιματολογίας, Οκτώβριος 1999
 • 8ον Ευρωπαικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Καρκίνου του Παχέως Εντέρου, Αύγουστος 1998
 • 25ον Ελληνικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μάρτιος 1998
 • 7ον European Interuniversity Symposium ‘Recent Advances in Diagnostic Imaging and Supportive Care in Oncology’ Thessaloniki, July 1997
 • 6ον Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Απρίλιος 1997

Συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικές συγκεντρώσεις

 • Clinical trial statistics for non statisticians EORTC, Brussell, Belgium July 2006
 • Τhe safe Administration of Chemotherapy Medical Training, Christie Hospital Manchester January 2006
 • ECCO 14 The European Cancer Conference, Barcelona 2007
 • Lung Cancer Meeting Barcelona, Spain, September 2007
 • BTS (British Thoracic Society) Summer Meeting, Manchester, June 2007
 • 15ον Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007
 • Σύγχρονη Αντιμετώπιση Κακοήθων Όγκων και Μελλοντικές Προοπτικές, Κως, Μάιος 2007
 • 3ον Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο Αθήνα, Μάρτιος 2007
 • 5ον Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Καρκίνος του Μαστού-Από το γονίδιο στη Θεραπεία» Νοέμβριος , Θεσσαλονίκη 2006
 • MDT approach to GIST Educational Meeting Manchester March 2006
 • “Help I’m a patient get me out of here”. Oncology Seminar Series, Manchester, May 2006
 • Head and Neck RT-is there an optimum schedule to use with new biological approaches? Oncology Seminar Series, Manchester, May 2006
 • Zevalin Radioimmunotherapy: Understanding and delivering a new treatment modality Oncology Seminar Series, Manchester, March 2006
 • Treating Gastric Malignancies: Heresy, Controversy and Evidence Oncology Seminar Series, Manchester, January 2006
 • Molecular Targets in Radiation Oncology: Early Clinical Trials Oncology Seminar Series, Manchester, June 2006
 • Targeting the tumor vasculature Oncology Seminar Series, Manchester, July 2006
 • National Summit on Thoracic Cancers, Manchester, 10 March 2005
 • Research Methodology Course, University of Manchester, September 2005
 • Communication Workshop, Christie Hospital Manchester 2005
 • Communication Workshop-Christie Hospital March 2004
 • «Αποτελεσματική Επικοινωνία Workshop» Συνάντηση Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων Αθήνα Δεκέμβριος 2005
 • ECCO 13 Congress Paris, October 2005
 • Audit of Clinical Content of Casenotes and Adherence to the Christie Discharge Policy, Oncology Seminar Series, Manchester, March 2005
 • Chemoprevention-a viable strategy in cancer management, Oncology Seminar Series, Manchester, April 2005
 • Cancer-the challenges ahead , Oncology Seminar Series, Manchester, April 2005
 • The Christie Hospital staff Debate, Oncology Seminar Series, Manchester, February 2006
 • Radiation-induced bowel damage, Oncology Seminar Series, Manchester, February 2005
 • Skill mix in cancer follow up: developing supportive care, Oncology Seminar Series, Manchester, March 2005
 • Audit of driving advice given to patients with suspected brain metastases Oncology Seminar Series, Manchester, May 2005
 • Evolution of Palliative Care 1995-2005 Oncology Seminar Series, Manchester, February 2005
 • Gastrointestinal Annual General Meeting, Manchester December 2004
 • 3rd Postgraduate Workshop Anticancer Institute THEAGENION “Breast Cancer” Thessaloniki, June 2004
 • 4ον Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Καρκίνος του Μαστού-Από το γονίδιο στη Θεραπεία» Σεπτέμβριος , Θεσσαλονίκη 2004
 • Whose bed is it anyway: The critical care team should make the final decision for admission to the ICU, Oncology Seminar Series, Manchester, September 2004
 • Breast Cancer Survival: Diagnosis, Drugs and Deprivation, Oncology Seminar Series, Manchester, September, 2004
 • Cancer services collaborative –Improving Partnership (CSC-IP) radiotherapy team (FRCR teaching week) Oncology Seminar Series, Manchester, November 2004
 • Improving the radiation response of tumors by combining with molecular and physiological drug targeting, Oncology Seminar Series, Manchester, November 2003
 • Healing the body-art is everything about life Oncology Seminar Series, Manchester, July 2003
 • An audit of the role of ultrasound guided FNA in the previously treated thyroid cancer patient Oncology Seminar Series, Manchester, June 2003
 • To clot or not to clot: that is the question in central venous catheters Oncology Seminar Series, Manchester, May 2003
 • Clinical relevance of therapeutic targets Oncology Seminar Series, Manchester, April 2003
 • Phase I trial design : new developments …new dilemmas Oncology Seminar Series, Manchester, March 2003
 • Research-take part in the Network Challenge Oncology Seminar Series, Manchester, March 2003
 • The Key Advances in the Effective Management of Ovarian Cancer (4th Annual Apdate), London September 2003
 • 27th European Society of Medical Oncology Congress (ESMO) Nice, France October 2002
 • 23rd European Society of Medical Oncology Congress (ESMO) Αthens November 1998
 • European School of Oncology ‘From molecular biology to bedside oncology’ Thessaloniki, June 1998
 • European School of Oncology on Breast Cancer, Thessaloniki, Greece
 • The Oncology Seminar Series , Educational Centre, Christie Hospital-Paterson Institute of Cancer Research «Are breast cancer family clinics worthwhile?» December 2003
 • 2nd Postgraduate Workshop of Theagenion Anticancer Institute with the title ‘Colorectal cancer: the global approach, Thessaloniki, June 2003
 • Συμπόσιο European Institute of Healthcare (EIH) «Νέες προσεγγίσεις στην έρευνα του καρκίνου» Βαρκελώνη, Nοέμβριος 2002
 • Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας: ‘Πρωτοπαθής Καρκίνος του Πνεύμονα’ Χαλκιδική Απρίλιος 2001
 • 20ν Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2002
 • 1ον Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2001
 • 3oν Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου, Αθήνα, Νοέμβριος 2000
 • 11ον Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2000
 • 14ον Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας , Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2000
 • 9ον Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Κύπρος Απρίλιος 2000
 • Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας για την Έρευνα του καρκίνου του Μαστού, Ελλάδα, 1997
 • 10ον Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Νοέμβριος 1999
 • 3ον Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 1997
 • 7ον Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο «Recent advances in diagnostic imaging and supportive care in oncology» Θεσσαλονίκη Ιούλιος 1997
 • 3ον Ελληνικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Οκτώβριος 1997
 • 2ον Διεθνές Συνέδριο Νεφρολογίας, Οκτώβριος 1997
 • 9ον Ελληνικό Συνέδριο Πνευμονικών Παθήσεων, Δεκέμβριος 1997
 • Συνέδριο Ανοσολογίας, Νοέμβριος 1997
 • 2ον Πανελλήνιο συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1991
 • 1ον Πανελλήνιο συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1989
 • Συμπόσιο «Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα» Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1991
 • 1ον Αθλητιατρικό Συνέδριο Β Ελλάδος Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 1990
 • 4ον Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1993
 • 12ον Σεμινάριο «Διοίκηση και Υγεία» Καστοριά Μάρτιος 1994

Νεότερες συμμετοχές

Oμιλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο The World Cancer Congress 2008 “From Basic Research to Therapeutics” June 12-17, Shanghai,
Ομιλία : Novel treatments for non-small cell lung cancer

Πρόσκληση για ομιλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο EHRLICH II, 2nd World Conference on Magic Bullets, Oct 3-5, 2008 Nurnberg, Germany
Ομιλία: Bevacuzimab and management of lung cancer

Πρόσκληση για ομιλία στην 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκόπηση ASCO 2008, 25-26 Σεπτεμβρίου 2008-07-02
Θέμα: Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα- νεώτερες εξελίξεις

Πρόσκληση για ομιλία στο 16ον Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 12-16 Νοεμβρίου 2000
Θέμα: Νέες και στοχευμένες θεραπείες στο NSCLC

Ενεργός Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετοχή με παρουσίαση στο 30ον Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη Μάιος 2008

Κυτταρογενετική δράση της IFN-γ σε λεμφοκύτταρα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα Μπάκα Σ, Οικονομοπούλου Μ, Ιακωβίδου Ζ.

Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με θέμα “Ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας στη σύγχρονη θεραπευτική του καρκίνου; Υπάρχει ιδανικός μοριακός στόχος?”

Συμπόσιο Νέων Ελλήνων Ογκολόγων στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα, 2008

Ομιλήτρια με θέμα “κλινικές μελέτες”, στο φοιτητικό εκπαιδευτικό συνέδριο στα πλαίσια του 15ον Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Νοέμβριος 2007

Ομιλήτρια με θέμα “Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του SCLC” στο Ανασκόπηση ASCO Meeting Νοέμβριος 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 15ον Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Νοέμβριος 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο 6th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics, Athens 2007

Ενεργός συμμετοχή (Πρόεδρος σε διάλεξη) στο Συνέδριο της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Κως, Μάιος 2007