Τα περιστατικά καρκίνου σε συνδυασμό με την κύηση, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας οι οποίες διαπιστώνεται ότι πάσχουν από καρκίνο, πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία, αλλά δεν θέλουν να χάσουν τη δυνατότητα κύησης μετά την ίαση

Γυναίκες οι οποίες ενώ βρίσκονται σε κύηση διαπιστώνουν ότι πάσχουν από καρκίνο.

kyhshΣε περίπτωση που μια γυναίκα ενώ βρίσκεται σε κύηση διαπιστώσει ότι πάσχει από καρκίνο, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει τη συνεργασία του γυναικολόγου της με τον ογκολόγο παθολόγο, προκειμένου να αποφασιστεί εάν πρέπει να γίνει διακοπή της κύησης η αυτή να συνεχιστεί, ταυτόχρονα με θεραπεία. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ογκολογία και οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν, δεν είναι σε γνώση όλων των μαιευτήρων – γυναικολόγων.

Οι γυναίκες οι οποίες έχουν διάγνωση για καρκίνο του μαστού σε ηλικία που δεν έχουν τεκνοποιήσει, θα πρέπει αρχικά να δοθεί έμφαση στη θεραπεία του όγκου και σε συνεννόηση με την ασθενή να οργανωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός.

Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν απαιτείται χημειοθεραπεία, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και στη χώρα μας να διατηρήσουν τα ωάριά τους, ώστε μετά τη λήξη της θεραπείας να μπορούν να τεκνοποιήσουν