Η αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς για να γίνει σωστά, απαιτείται η λειτουργία ενός πολύ καλά οργανωμένου Κέντρου, καθώς:

Χρειάζεται ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (ογκολόγους παθολόγους, ακτινοθεραπευτές, χειρουργούς, πυρηνικούς ιατρούς, παθολογοανατόμοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι, αιματολόγοι κ.α.) οι οποίοι κατά περίπτωση και στάδιο θεραπείας, θα μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους . Ειδικότερα στους χειρουργούς, απαιτούνται γενικοί χειρουργοί ογκολόγοι και ειδικοί χειρουργοί όπως γυναικολόγοι, ουρολόγοι, ΩΡΛ, νευροχειρουργοί κ.α, με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στην ογκολογία.

Η θεραπεία ξεκινά από την ολοκληρωμένη διάγνωση. Και αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου νοσοκομείου το οποίο διαθέτει τον πιο σύγχρονο σε ευκρίνεια και ακρίβεια ακτινολογικό και εν γένει διαγνωστικό εξοπλισμό. Επίσης, εξειδικευμένα αιματολογικά εργαστήρια. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία του ασθενούς.

Ταυτόχρονα, απαιτείται ένα νοσηλευτήριο το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές επιπλοκές είτε από τις θεραπείες είτε από την εν γένει κατάσταση του ασθενούς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα, συνεργάζομαι με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το μόνο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει ένα οργανωμένο Ογκολογικό Κέντρο.