Συμμετείχα σε πολλές κλινικές ελληνικές μελέτες και παρουσιάσεις σε συνέδρια διεθνή και ελληνικά, σε πολλά πρωτόκολλα, παρουσιάσεις σε συνέδρια και συγγραφή εργασιών.

Η εμπειρία της στην εργαστηριακή έρευνα αποκτήθηκε κυρίως κατά το χρόνο εκπόνησης της διατριβή της, με θέμα «Θεραπευτική ανταπόκριση και συσχέτιση με βιολογικούς δείκτες μετά ενδοβρογχική έγχυση ιντερφερόνης-γ σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο του πνεύμονα» που αποτελεί, κλινικοεργαστηριακή μελέτη. Το εργαστηριακό μέρος της διατριβής εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς, με μη χειρουργήσιμο καρκίνο του πνεύμονα από πλακώδες επιθήλιο. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε τοπική ακτινοθεραπεία και μετά από ορισμένο χρόνο παρουσίασαν ενδοβρογχική υποτροπή του όγκου. Ακολούθησε ενδοογκική ένεση ιντερφερόνης–γ, διαμέσου του ευκάμπτου βρογχοσκοπίου. Στόχοι ήταν η μελέτη της δραστικότητας και τοξικότητας της ιντερφερόνης–γ, χορηγούμενης κατά αυτό τον τρόπο καθώς και η εις βάθος μελέτη του τρόπου δράσης της και αλληλεπίδρασης με άλλες ενδογενείς κυτταροκίνες και η ανεύρεση της πιθανής επίδρασης στο κυτταρογενετικό υλικό των ασθενών.

Εκπαιδεύτηκε στη βρογχοσκόπηση καθώς και σε τεχνικές εργαστηρίου όπως ραδιοανοσολογικές μέθοδοι όπως η ELISA και στην καλλιέργεια λεμφοκυττάρων και υπολογισμού της συχνότητας των SCEs και του PRI.

Η διατριβή υποβλήθηκε στον Εργαστηριακό Τομέα του Ιατρικού Τμήματος, και αναγορεύτηκε διδάκτορας στις 29/9/2004.

Ως υπότροφος του ΙΚΥ εργάστηκε, στην Ομάδα του Καθηγητή Τhatcher παρακολουθώντας ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Παράλληλα συμμετείχε ενεργά σαν βασική ερευνήτρια στην οργάνωση, παρακολούθηση μελετών, συγκέντρωση, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συγγραφή των αντιστοίχων εργασιών σε αρκετές μελέτες.

Οκτώβριος 2001: Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μετά από επιτυχία σε Εξετάσεις (Ογκολογία – ανοσολογία του καρκινικού πνεύμονα)

Δύο δημοσιεύσεις σε ένα από τα βιβλία αναφοράς στην εξειδίκευση στην Ογκολογία της Αγγλίας

Problem Solving in Oncology

ISBN 1 904392 84 9; ISSN ; 272pp; 240 x 170mm;  Publication Date October 2007

PART II: General issues in oncology
Large Abdominal Mass, S Baka

PART VIII: Uncommon cancers
Adrenocortical Cancers – Medical Care, S Baka

Ως ειδικευόμενη Παθολογίας στο Θεαγένειο Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ασχολήθηκα με πολλές κλινικές ελληνικές μελέτες και παρουσιάσεις σε συνέδρια διεθνή και ελληνικά

Κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο εργάστηκα ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συμμετείχα σε πολλά πρωτόκολλα, παρουσιάσεις σε συνέδρια και συγγραφή εργασιών. Για κάποια από τα πρωτόκολλα εργάστηκα στο Ερευνητικό-Ιολογικό Εργαστήριο του Θεαγενείου Νοσοκομείου.

Η εμπειρία μου στην εργαστηριακή έρευνα αποκτήθηκε κυρίως κατά το χρόνο εκπόνησης της διατριβή της, με θέμα «Θεραπευτική ανταπόκριση και συσχέτιση με βιολογικούς δείκτες μετά ενδοβρογχική έγχυση ιντερφερόνης-γ σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο του πνεύμονα» που αποτελεί, κλινικοεργαστηριακή μελέτη. Το εργαστηριακό μέρος της διατριβής εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς, με μη χειρουργήσιμο καρκίνο του πνεύμονα από πλακώδες επιθήλιο. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε τοπική ακτινοθεραπεία και μετά από ορισμένο χρόνο παρουσίασαν ενδοβρογχική υποτροπή του όγκου. Ακολούθησε ενδοογκική ένεση ιντερφερόνης–γ, διαμέσου του ευκάμπτου βρογχοσκοπίου. Στόχοι ήταν η μελέτη της δραστικότητας και τοξικότητας της ιντερφερόνης–γ, χορηγούμενης κατά αυτό τον τρόπο καθώς και η εις βάθος μελέτη του τρόπου δράσης της και αλληλεπίδρασης με άλλες ενδογενείς κυτταροκίνες και η ανεύρεση της πιθανής επίδρασης στο κυτταρογενετικό υλικό των ασθενών.

Κατά την εκπόνηση της διατριβής μου εκπαιδεύτηκα στη βρογχοσκόπηση καθώς και σε τεχνικές εργαστηρίου όπως ραδιοανοσολογικές μέθοδοι όπως η ELISA και στην καλλιέργεια λεμφοκυττάρων και υπολογισμού της συχνότητας των SCEs και του PRI.

Η διατριβή υποβλήθηκε στον Εργαστηριακό Τομέα του Ιατρικού Τμήματος, και αναγορεύτηκα διδάκτορας στις 29/9/2004.

Ως υπότροφος του ΙΚΥ εργάστηκα, στην Ομάδα του Καθηγητή Τhatcher παρακολουθώντας ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Παράλληλα συμμετείχα ενεργά σαν βασική ερευνήτρια στην οργάνωση, παρακολούθηση μελετών, συγκέντρωση, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συγγραφή των αντιστοίχων εργασιών σε αρκετές μελέτες.

 1. Is anthracycline based treatment better that planinum based in small cell carcinoma? Phase III randomised trial of doxorubicin based chemotherapy compared with platinum based chemotherapy.
  S Baka, L Aschroft, R Califano, R Ferraldesch, N Thatcher, P Lorigan. British Journal of Cancer
 1. Adrenalectomy for solitary adrenal metastasis from colorectal cancer: a case report.
  C Kosmidis, C Efthimiadis, … S Baka,….. Epaminondas Fachantidis …Cases Journal
 1. Cytogenetic effect of recombinant IFN-γ on lymphocytes cultures of patients with non-small cell lung cancer
  Sofia Baka, Maria Ekonomopoulou, Christoforos Kosmidis, Christoforos Efthimiadis, Zafiroula Iakovidou-Kritsi, Oncology Research

Κατά το χρονικό διάστημα 2001-τώρα έχω συμμετάσχει σαν ερευνήτρια και συν-ερευνήτρια σε 130 μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Φάσης ΙΙ μελέτη χορήγησης γεμσιταμπίνης/ιφωσφαμίδης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

 1. Τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη σύγκρισης του σχήματος μιτομυκίνη, αδραμυκίνη καρμποπλατίνη έναντι δοσιταξέλη, καρβοπλατίνη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 2. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης του σχήματος δοξορουβυκίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη έναντι σισπλατίνη, ετοποσίδη σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 3. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης του σχήματος βινκριστίνη, αδριαμυκίνη, κυκλοφωσφαμίδη με πακλιταξέλη, καρμποπλατίνη σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και φτωχή κλινική κατάσταση.
 4. Φάσης ΙΙΙ μελέτη γεμσιταμπίνης/σισπλατίνης έναντι γεμσιταμπίνη/ταξόλη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 5. Τυχαιοποιημένη μελέτη δυο διαφορετικών σχημάτων με γεμσιταμπίνη σε ασθενείς με όχι καλή κλινική κατάσταση (KP<79) με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 6. Φάσης ΙΙ μελέτη RFS2000 σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 7. Τυχαιοποιημένη μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε Alimta σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με πλατίνα σε ασθενείς με μεσοθηλείωμα.
 8. Τυχαιοποιημένη μελέτη με συνδυασμό τοποτεκάνης/ σισπλατίνη ενδοφλεβίως ή τοποτεκάνης από του στόματος/πλατίνης ενδοφλεβίως, σε ασθενείς με εκτεταμένο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 9. Διπλή τυφλή μελέτη πολυκεντρική Iressa έναντι καλύτερης συμπτωματικής αγωγής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνου του πνεύμονα.
 10. Τυχαιοποιημένη μελέτη με Vinorelbine έναντι placebo σε ηλικιωμένες ασθενείς >70 με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 11. Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη με Herceprtin μονοθεραπεία, χορηγούμενο σε ασθενείς σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 12. Η μελέτη (Epothilone) με Epothilone συν capecitabine έναντι capecitabine μόνο σε ασθενείς με καρκίνο μαστού ανθεκτικό σε ανθρακυκλίνες και ταξάνες.
 13. Μελέτη (MISTRAL) τυχαιοποιημένη σε ασθενείς με λέμφωμα.(Υψηλή δόσης χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από μεταμόσχευση περιφερικών κυττάρων του αίματος και/ή ακτινοθεραπεία, έναντι 8 κύκλων CHOP και/ή ακτινοθεραπεία.
 14. Τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη πακλιταξέλης χορηγούμενης εβδομαδιαία έναντι πακλιταξέλης χορηγούμενης κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 15. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη (Azure) όπου συγκρίνονται τα πλεονεκτήματα προσθήκης ζολεδρονικού οξέως στη θεραπεία με χημειοθεραπεία ή ενδοκρινική θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο μαστού σε αρχικά στάδια.
 16. Μελέτη CHAT με Herceptin συν Taxotere συν Xeloda έναντι Herceptin συν Taxotere μόνο σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
 17. Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη (DIVA), epirubicin ακολουθούμενη από docetaxel έναντι epirubicin μόνο σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό λεμφαδενικά καρκίνο του μαστού.
 18. Μελέτη HERA χορήγησης Herceptin σαν adjuvant θεραπεία σε ασθενείς με HER2 θετικό καρκίνο μαστού.
 19. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη TANGO. Προσθήκη γεμσιταμπίνης σε συνδυασμό χημειοθεραπείας με βασιζόμενο σε επιρουβικίνη και πακλιταξέλη για ασθενείς με αρχικό στάδιο καρκίνο του μαστού.
 20. Φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη διπλήτυφλή μελέτη, πολυκεντρική με ταμοξιφένη συν placebo έναντι ταμοξιφένη συν Iressa σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θετικό για οιστρογονικούς υποδοχείς.
 21. Μελέτη Ρ53 όπου γίνεται διερεύνηση της πιθανής προγνωστικής αξίας του Ρ53 σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή φλεγμονώδες καρκίνο του μαστού που τυχαιοποιούνται για χημειοθεραπεία/συνδυασμό ταξάνης έναντι χημειοθεραπεία χωρίς ταξάνη.
 22. MRCICON 5 GOG 182 τυχαιοποιημένη μελέτη όπου εξετάζονται συνδυασμοί καρβοπλατίνη, πακλιταξέλης έναντι τριπλών ή διαδοχικών διπλών συνδυασμών σε ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών ή περιτοναίου.
 23. Μελέτη Patrin όπου συγκρίνεται ο συνδυασμός Patrin2 με τεμοζολαμίδη έναντι τεμοζολαμίδη μόνο σε ασθενείς με μελάνωμα.
 24. Φάσης ΙΙ μελέτη ενδοφλεβίως ιντερφερόνης με ή χωρίς θεραπεία διατήρησης σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου μελάνωμα.
 25. Φάσης Ιβ μελέτη του Tarceva σε συνδυασμό με Alimta σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 26. CancerResearchUK φάσης I μελέτη με AEG35156/GEM640 XIAPAntisense χορηγούμενο ως συνεχή ημερήσια έγχυση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.
 27. Φάσης II μελέτη με Iressa υποτροπιάζον ή ανθεκτικό SCLC.
 28. Δυο κέντρων ανοιχτή φάσης Ι μελέτη ενδοφλέβιας χορήγησης RH1 καθημερινά για 5 μέρες κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με προχωρημένους στέρεους όγκους.
 29. Φάσης III μελέτη. Επηρεάζει το Tibolone στη διατήρηση της οστικής μάζας και στην ανακούφιση των μεταεμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης?
 30. Διπλή, τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη με Fulvestrant (Faslodex TM) με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση Anastrozole (Arimidex TM) συγκρινόμενο με exemestane σε μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες με ER or PR +ve τοπικώς προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο μαστού μετά υποτροπή σε nonsteroidal aromatase inhibitors (ISRCTN – 44195747)
 31. Ανοιχτή, τυχαιοποιημένη .συγκριτική μελέτη 5 χρόνων χορήγησης adjuvant exemestane έναντι 2.53 χρόνια adjuvant tamoxifen ακολουθούμενο από exemestane σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου.
 32. Μια τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη προφυλακτικής χημειοανοσοθεραπείας έναντι όχι θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο νεφρού υψηλού κινδύνου υποτροπής μετά νεφρεκτομή.
 33. Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με placebο, πολυκεντρική προσθήκης bevacizumab σε gemcitabine και erlotinib σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.
 34. Μελέτη COIN για μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου.
 35. Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη με BAY 439006 σε συνδυασμό με doxorubicin έναντι doxorubicin σε ασθενείς με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
 36. Μελέτη QUASAR 2 σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. (Capecitabine με ή χωρίς bevacizumab σαν προφυλακτική θεραπεία σε καρκίνο παχέος εντέρου).
 37. Φάσης II μελέτη προσδιορισμού του χρόνου υποτροπής και βελτίωση ποιότητας ζωής με συνεχιζόμενη θεραπεία με capecitabine για άλλους 3 μήνες μετά τη συνδυασμένη θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου μεταστατικό.
 38. ABC02 Gemcitabine μονοθεραπεία ή συνδυασμό με cisplatin σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα. Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική φάσης III μελέτη.
 39. Φάσης II ανοιχτή μελέτη με M200 σε συνδυασμό με gemcitabine σε ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο που δεν είχαν προηγουμένως λάβει άλλη χημειοθεραπεία.
 40. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη SU011248 έναντι Ιντερφερόνηςα σαν πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού.
 41. SUTENT σε μεταστατικό καρκίνο νεφρού. (Πρωτόκολλο SU 011248 για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού ανθεκτικό σε κυτταροκίνες οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για άλλα πρωτόκολλα με SU011248 και μπορεί να έχουν αποτέλεσμα με SU
 42. Μελέτη Treg ενεργοποιημένων αυτόλογων T κυττάρων σε προχωρημένο καρκίνο.
 43. IBISIII (COX2 αναστολείς για την πρόληψη καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, κυρίως προεμμηνοπαυσιακές).
 1. AZURE (τυχαιοποιημένη ανοιχτή, παράλληλων ομάδων μελέτη χορήγησης προληπτικά zoledronicacid με (neo)adjuvant χημειοθεραπεία και/ή (neo)adjuvant ορμονοθεραπεία έναντι (neo)adjuvant χημειοθεραπεία και/ή (neo)adjuvant ορμονοθεραπεία μόνο.
 2. Φάσης III τυχαιοποιημένη μελέτη με TLK286 έναντι Doxil/Caelyx ή Hycamtin σαν 3ης γραμμής θεραπεία σε καρκίνο ωοθηκών ανθεκτικό στην πλατίνα.
 3. Μια φάσης Ι φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική εκτίμηση ενδοφλέβιας χορήγησης LY2181308 σε ασθενείς με καρκίνο.
 4. GW572016 σαν μονοθεραπεία σε προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο μαστού.
 5. SmithKlineBeecham (GSK) oral τοποτεκάνη από του στόματος σε προχωρημένο, ανθεκτικό SCLC(104864/478).
 6. Gem/Cis vs gem/carbo. (Τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία μελετώνται οι δυο θεραπείες όσον αφορά στον χρόνο νοσηλείας.
 7. Stellar II. Φάσης ΙΙΙ μελέτη .CT2103 έναντι Δοσιταξέλη σαν 2η γραμμή θεραπείας σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 8. Τυχαιοποιημένη τυφλή μελέτη προσθήκης Zarnestra σε standard θεραπεία με λετροζόλη έναντι λετροζόλη μόνο σε προχωρημένο καρκίνο μαστού.
 9. Φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη διπλή τυφλή, πολυκεντρική συγκρίνοντας Nolvadex 20 και placebo με Nolvadex και ZD1839 (Iressa) 250mg σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού και θετικούς οιστρογονικούς ER και/ή προγεστερονικούς υποδοχείς (PgR).
 10. Φάσης ΙΙI τυχαιοποιημένη μελέτη πακλιταξέλης χορηγούμενης εβδομαδιαία ή ανά 3 εβδομάδες σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού.
 11. Φάσης ΙΙ πολυκεντρική μελέτη χορήγησης από του στόματος GW572016, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού που εμφάνισαν επιδείνωση μετά από θεραπεία με Herceptin.
 12. Φάσης ΙΙΙ διπλή τυφλή μελέτη σύγκρισης ZD1839 250mg με υποστηρικτική θεραπεία έναντι placebo με υποστηρικτική θεραπεία, σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ΜΜΚΠ που είχαν προηγουμένως λάβει μια ή περισσότερες γραμμές θεραπείας.
 13. Τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης Herceptin με Arimidex με Αrmidex μόνο σαν 1ης και 2ης γραμμής θεραπείας σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και με θετικούς οιστρογονικούς και/ή προγεστερονικούς υποδοχείς και υπερέκφραση HER
 14. Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη φόρτισης με Herceptin 3mg/kg εβδομαδιαία για 3 εβδομάδες ακολουθούμενη από θεραπεία διατήρησης με 6mg/kg κάθε 3 εβδομάδες, μονοθεραπεία σε ασθενείς με HER2 θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 15. P53 μελέτη καρκίνου του μαστού. Μεταφραστική έρευνα μελέτης της πιθανής προγνωστικής αξίας του P53, σε ασθενείς με προχωρημένο/φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού που θα τυχαιοποιηθούν σε θεραπεία με ταξάνη /η χωρίς ταξάνη.
 16. Φάσης ΙΙ μελέτη του νέου τύπου doxorubicin (SP1049C) ως 1η ή 2η γραμμή θεραπεία σε ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων.
 17. Τυχαιοποιημέμη μελέτη Φάσης ΙΙ χορήγησης 4 διαφορετικών δόσεων δοσιταξέλης σε ασθενείς με PS 2, και μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 18. Τυχαιοποιημένη, διπλή –τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ bevacizumab με cisplatin και gemcitabine, έναντι cisplatin και gemcitabine.σε ασθενείς με προχωρημένο ή επιδεινούμενο όχι πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που δεν είχαν προηγουμένως λάβει άλλη χημειοθεραπεία.
 19. Xeloda σε μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου.ΝΟ16967
 20. Herceptin σε γαστρικό καρκίνο BO18255B
 21. Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη για την μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας χορήγησης bevacizumab σε συνδυασμό με interferon2a ή interferon2α με placebo σαν πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού (clear cell) μετά νεφρεκτομή.
 22. Φάσης ΙΙ μελέτη χορήγησης γεμσιταμπίνης/ιφωσφαμίδης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 23. Τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη σύγκρισης του σχήματος μιτομυκίνη, αδραμυκίνη καρμποπλατίνη έναντι δοσιταξέλη, καρβοπλατίνη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 24. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης του σχήματος δοξορουβυκίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη έναντι σισπλατίνη, ετοποσίδη σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 25. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης του σχήματος βινκριστίνη, αδριαμυκίνη, κυκλοφωσφαμίδη με πακλιταξέλη, καρμποπλατίνη σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και φτωχή κλινική κατάσταση.
 26. Φάσης ΙΙΙ μελέτη γεμσιταμπίνης/σισπλατίνης έναντι γεμσιταμπίνη/ταξόλη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 27. Τυχαιοποιημένη μελέτη δυο διαφορετικών σχημάτων με γεμσιταμπίνη σε ασθενείς με όχι καλή κλινική κατάσταση (KP<79) με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 28. Φάσης ΙΙ μελέτη RFS2000 σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 29. Τυχαιοποιημένη μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε Alimta σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με πλατίνα σε ασθενείς με μεσοθηλείωμα.
 30. Τυχαιοποιημένη μελέτη με συνδυασμό τοποτεκάνης/ σισπλατίνη ενδοφλεβίως ή τοποτεκάνης από του στόματος/πλατίνης ενδοφλεβίως, σε ασθενείς με εκτεταμένο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 31. Διπλή τυφλή μελέτη πολυκεντρική Iressa έναντι καλύτερης συμπτωματικής αγωγής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνου του πνεύμονα.
 32. Τυχαιοποιημένη μελέτη με Vinorelbine έναντι placebo σε ηλικιωμένες ασθενείς >70 με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 33. Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη με Herceprtin μονοθεραπεία, χορηγούμενο σε ασθενείς σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 34. Η μελέτη (Epothilone) με Epothilone συν capecitabine έναντι capecitabine μόνο σε ασθενείς με καρκίνο μαστού ανθεκτικό σε ανθρακυκλίνες και ταξάνες.
 35. Μελέτη (MISTRAL) τυχαιοποιημένη σε ασθενείς με λέμφωμα.(Υψηλή δόσης χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από μεταμόσχευση περιφερικών κυττάρων του αίματος και/ή ακτινοθεραπεία, έναντι 8 κύκλων CHOP και/ή ακτινοθεραπεία.
 36. Τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη πακλιταξέλης χορηγούμενης εβδομαδιαία έναντι πακλιταξέλης χορηγούμενης κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 37. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη (Azure) όπου συγκρίνονται τα πλεονεκτήματα προσθήκης ζολεδρονικού οξέως στη θεραπεία με χημειοθεραπεία ή ενδοκρινική θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο μαστού σε αρχικά στάδια.
 38. Μελέτη CHAT με Herceptin συν Taxotere συν Xeloda έναντι Herceptin συν Taxotere μόνο σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
 39. Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη (DIVA), epirubicin ακολουθούμενη από docetaxel έναντι epirubicin μόνο σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό λεμφαδενικά καρκίνο του μαστού.
 40. Μελέτη HERA χορήγησης Herceptin σαν adjuvant θεραπεία σε ασθενείς με HER2 θετικό καρκίνο μαστού.
 41. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη TANGO. Προσθήκη γεμσιταμπίνης σε συνδυασμό χημειοθεραπείας με βασιζόμενο σε επιρουβικίνη και πακλιταξέλη για ασθενείς με αρχικό στάδιο καρκίνο του μαστού.
 42. Φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη διπλήτυφλή μελέτη, πολυκεντρική με ταμοξιφένη συν placebo έναντι ταμοξιφένη συν Iressa σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θετικό για οιστρογονικούς υποδοχείς.
 43. Μελέτη Ρ53 όπου γίνεται διερεύνηση της πιθανής προγνωστικής αξίας του Ρ53 σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή φλεγμονώδες καρκίνο του μαστού που τυχαιοποιούνται για χημειοθεραπεία/συνδυασμό ταξάνης έναντι χημειοθεραπεία χωρίς ταξάνη.
 1. MRCICON 5 GOG 182 τυχαιοποιημένη μελέτη όπου εξετάζονται συνδυασμοί καρβοπλατίνη, πακλιταξέλης έναντι τριπλών ή διαδοχικών διπλών συνδυασμών σε ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών ή περιτοναίου.
 2. Μελέτη Patrin όπου συγκρίνεται ο συνδυασμός Patrin2 με τεμοζολαμίδη έναντι τεμοζολαμίδη μόνο σε ασθενείς με μελάνωμα.
 3. Φάσης ΙΙ μελέτη ενδοφλεβίως ιντερφερόνης με ή χωρίς θεραπεία διατήρησης σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου μελάνωμα.
 4. Φάσης Ιβ μελέτη του Tarceva σε συνδυασμό με Alimta σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 5. CancerResearchUK φάσης I μελέτη με AEG35156/GEM640 XIAPAntisense χορηγούμενο ως συνεχή ημερήσια έγχυση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.
 6. Φάσης II μελέτη με Iressa υποτροπιάζον ή ανθεκτικό SCLC.
 7. Δυο κέντρων ανοιχτή φάσης Ι μελέτη ενδοφλέβιας χορήγησης RH1 καθημερινά για 5 μέρες κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με προχωρημένους στέρεους όγκους.
 8. Φάσης III μελέτη. Επηρεάζει το Tibolone στη διατήρηση της οστικής μάζας και στην ανακούφιση των μεταεμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης?
 9. Διπλή, τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη με Fulvestrant (Faslodex TM) με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση Anastrozole (Arimidex TM) συγκρινόμενο με exemestane σε μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες με ER or PR +ve τοπικώς προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο μαστού μετά υποτροπή σε nonsteroidal aromatase inhibitors (ISRCTN – 44195747)
 10. Ανοιχτή, τυχαιοποιημένη .συγκριτική μελέτη 5 χρόνων χορήγησης adjuvant exemestane έναντι 2.53 χρόνια adjuvant tamoxifen ακολουθούμενο από exemestane σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου.
 11. Μια τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη προφυλακτικής χημειοανοσοθεραπείας έναντι όχι θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο νεφρού υψηλού κινδύνου υποτροπής μετά νεφρεκτομή.
 12. Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με placebο, πολυκεντρική προσθήκης bevacizumab σε gemcitabine και erlotinib σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.
 13. Μελέτη COIN για μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου.
 14. Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη με BAY 439006 σε συνδυασμό με doxorubicin έναντι doxorubicin σε ασθενείς με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
 15. Μελέτη QUASAR 2 σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. (Capecitabine με ή χωρίς bevacizumab σαν προφυλακτική θεραπεία σε καρκίνο παχέος εντέρου).
 16. Φάσης II μελέτη προσδιορισμού του χρόνου υποτροπής και βελτίωση ποιότητας ζωής με συνεχιζόμενη θεραπεία με capecitabine για άλλους 3 μήνες μετά τη συνδυασμένη θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου μεταστατικό.
 17. ABC02 Gemcitabine μονοθεραπεία ή συνδυασμό με cisplatin σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα. Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική φάσης III μελέτη.
 18. Φάσης II ανοιχτή μελέτη με M200 σε συνδυασμό με gemcitabine σε ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο που δεν είχαν προηγουμένως λάβει άλλη χημειοθεραπεία.
 19. Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη SU011248 έναντι Ιντερφερόνηςα σαν πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού.
 20. SUTENT σε μεταστατικό καρκίνο νεφρού. (Πρωτόκολλο SU 011248 για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού ανθεκτικό σε κυτταροκίνες οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για άλλα πρωτόκολλα με SU011248 και μπορεί να έχουν αποτέλεσμα με SU
 21. Μελέτη Treg ενεργοποιημένων αυτόλογων T κυττάρων σε προχωρημένο καρκίνο.
 22. IBISIII (COX2 αναστολείς για την πρόληψη καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, κυρίως προεμμηνοπαυσιακές).
 23. AZURE (τυχαιοποιημένη ανοιχτή, παράλληλων ομάδων μελέτη χορήγησης προληπτικά zoledronicacid με (neo)adjuvant χημειοθεραπεία και/ή (neo)adjuvant ορμονοθεραπεία έναντι (neo)adjuvant χημειοθεραπεία και/ή (neo)adjuvant ορμονοθεραπεία μόνο.
 24. Φάσης III τυχαιοποιημένη μελέτη με TLK286 έναντι Doxil/Caelyx ή Hycamtin σαν 3ης γραμμής θεραπεία σε καρκίνο ωοθηκών ανθεκτικό στην πλατίνα.
 25. Μια φάσης Ι φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική εκτίμηση ενδοφλέβιας χορήγησης LY2181308 σε ασθενείς με καρκίνο.
 26. GW572016 σαν μονοθεραπεία σε προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο μαστού.
 27. SmithKlineBeecham (GSK) oral τοποτεκάνη από του στόματος σε προχωρημένο, ανθεκτικό SCLC(104864/478).
 28. Gem/Cis vs gem/carbo. (Τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία μελετώνται οι δυο θεραπείες όσον αφορά στον χρόνο νοσηλείας.
 29. Stellar II. Φάσης ΙΙΙ μελέτη .CT2103 έναντι Δοσιταξέλη σαν 2η γραμμή θεραπείας σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 30. Τυχαιοποιημένη τυφλή μελέτη προσθήκης Zarnestra σε standard θεραπεία με λετροζόλη έναντι λετροζόλη μόνο σε προχωρημένο καρκίνο μαστού.
 31. Φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη διπλή τυφλή, πολυκεντρική συγκρίνοντας Nolvadex 20 και placebo με Nolvadex και ZD1839 (Iressa) 250mg σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού και θετικούς οιστρογονικούς ER και/ή προγεστερονικούς υποδοχείς (PgR).
 32. Φάσης ΙΙI τυχαιοποιημένη μελέτη πακλιταξέλης χορηγούμενης εβδομαδιαία ή ανά 3 εβδομάδες σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού.
 33. Φάσης ΙΙ πολυκεντρική μελέτη χορήγησης από του στόματος GW572016, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού που εμφάνισαν επιδείνωση μετά από θεραπεία με Herceptin.
 34. Φάσης ΙΙΙ διπλή τυφλή μελέτη σύγκρισης ZD1839 250mg με υποστηρικτική θεραπεία έναντι placebo με υποστηρικτική θεραπεία, σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ΜΜΚΠ που είχαν προηγουμένως λάβει μια ή περισσότερες γραμμές θεραπείας.
 35. Τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης Herceptin με Arimidex με Αrmidex μόνο σαν 1ης και 2ης γραμμής θεραπείας σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και με θετικούς οιστρογονικούς και/ή προγεστερονικούς υποδοχείς και υπερέκφραση HER
 36. Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη φόρτισης με Herceptin 3mg/kg εβδομαδιαία για 3 εβδομάδες ακολουθούμενη από θεραπεία διατήρησης με 6mg/kg κάθε 3 εβδομάδες, μονοθεραπεία σε ασθενείς με HER2 θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 37. P53 μελέτη καρκίνου του μαστού. Μεταφραστική έρευνα μελέτης της πιθανής προγνωστικής αξίας του P53, σε ασθενείς με προχωρημένο/φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού που θα τυχαιοποιηθούν σε θεραπεία με ταξάνη /η χωρίς ταξάνη.
 38. Φάσης ΙΙ μελέτη του νέου τύπου doxorubicin (SP1049C) ως 1η ή 2η γραμμή θεραπεία σε ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων.
 39. Τυχαιοποιημέμη μελέτη Φάσης ΙΙ χορήγησης 4 διαφορετικών δόσεων δοσιταξέλης σε ασθενείς με PS 2, και μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 40. Τυχαιοποιημένη, διπλή –τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ bevacizumab με cisplatin και gemcitabine, έναντι cisplatin και gemcitabine.σε ασθενείς με προχωρημένο ή επιδεινούμενο όχι πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που δεν είχαν προηγουμένως λάβει άλλη χημειοθεραπεία.
 41. Xeloda σε μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου.ΝΟ16967
 42. Herceptin σε γαστρικό καρκίνο BO18255B
 43. Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη για την μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας χορήγησης bevacizumab σε συνδυασμό με interferon2a ή interferon2α με placebo σαν πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού (clear cell) μετά νεφρεκτομή.