Ανοσοθεραπεία – Καρκίνος πνεύμονα

Ερευνητικό πρωτόκολλο ανοσοθεραπείας φάσης ΙΙΙ για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, υλοποιεί η Δρ. Μπάκα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία που παρέχεται προεγχειρητικά, προκειμένου να επιτευχθεί η σμίκρυνση του όγκου των πνευμόνων πριν από την επέμβαση.

Οι ασθενείς εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο προκειμένου να συμμετάσχουν, λαμβάνουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή και τις εξετάσεις ελέγχου.

Δείτε αναλυτικά, τι ισχύει για τα ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας και την προστασία του ασθενούς