ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Στάδιο 0 : Τα ανώμαλα κύτταρα περιορίζονται ακόμα στους πόρους, όπου εμφανίστηκαν αρχικά.

 Στάδιο I : Η διάμετρος του όγκου είναι μικρότερη από 2 cm και μικρές νησίδες καρκινικών κυττάρων μπορούν να ανευρεθούν στους λεμφαδένες. Το στάδιο Ι του καρκίνου του μαστού χωρίζεται σε στάδιο ΙΑ και ΙΒ.

Στάδιο II: Η διάμετρος του όγκου είναι είτε μικρότερη από 2 cm και έχει επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεμφαδένες, είτε είναι μεταξύ 2 και 5 cm, αλλά δεν έχει επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Το στάδιο  ΙΙ του καρκίνου του μαστού χωρίζεται σε στάδιο ΙΙΑ και ΙΙΒ.

Στάδιο III: Ο όγκος μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος, αλλά έχει επεκταθεί είτε στο θωρακικό τοίχωμα και/ή στο υπερκείμενο δέρμα του μαστού, έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 10 μασχαλιαίους λεμφαδένες ή οι λεμφαδένες της μασχάλης είναι ενωμένοι μεταξύ τους ή με άλλους ιστούς, έχει επεκταθεί σε λεμφαδένες κοντά στο στέρνο -έχει επεκταθεί σε λεμφαδένες κάτω ή πάνω από την κλείδα. Το στάδιο ΙΙΙ του καρκίνου του μαστού χωρίζεται σε στάδιο ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και ΙΙIC.

Στάδιο IV: Ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε άλλα όργανα του σώματος, πιο συχνά στα οστά, τους πνεύμονες, το ήπαρ ή τον εγκέφαλο. Τέτοιες απομακρυσμένες εναποθέσεις του όγκου ονομάζονται μεταστάσεις.

  • Πληροφορίες για ασθενείς βασισμένες στις κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής της ESMO