Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ομιλία της Ογκολόγου Παθολόγου Δρ. Σοφίας Μπάκα στο συνέδριο «Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές για τον καρκίνο του πνεύμονα» με θέμα « Η ανοσοθεραπεία στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα με Nivolumad».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Οκτωβρίου 2018 από την «Ομάδα Διάγνωσης και Θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα» στη Θεσσαλονίκη.