Καρκίνος του νεφρού

Πρωτόκολλο φάσης ΙΙ για τη χορήγηση του χαπιού Lemvatinib  σε ασθενείς με καρκίνο του νεφρού, υπέγραψε η Δρ. Μπάκα.

Το Lenvatinib έχει εγκριθεί από το 2015 για τη θεραπεία του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοδειδούς και  έχει λάβει άδεια από τον Οργανισμό Φαρμάκων των ΗΠΑ (Μάιος 2016) για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου των νεφρικών κυττάρων, όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στο εφαρμοζόμενο διεθνώς πρωτόκολλο για τον καρκίνο νεφρού.

Το χάπι χορηγείται από την εταιρεία που το παρασκευάζει δωρεάν, μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς.