ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ;

Στην περίπτωση που ο καρκίνος επιστρέψει, αυτό ονομάζεται υποτροπή και η θεραπεία εξαρτάται από την έκταση της υποτροπής. Γενικά, μπορεί να συμβεί στο 30% των  ασθενών στους οποίους δεν ανιχνεύονται καρκινικά κύτταρα στους λεμφαδένες κατά την αρχική διάγνωση, και στο 70% των ασθενών των οποίων ο όγκος έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες κατά την αρχική διάγνωση.

Αν η υποτροπή εμφανιστεί στην ίδια περιοχή που πρωτοεμφανίστηκε ο καρκίνος του μαστού ή/και στους λεμφαδένες, αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να ήταν ένας νέος καρκίνος. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται πάντα έλεγχος με ακτινολογικές εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί η εμφάνιση μεταστάσεων στους πνεύμονες, το ήπαρ και τα οστά.

Συνιστάται ολική χειρουργική εξαίρεση του υποτροπιάζοντα όγκου σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν. Μετά το χειρουργείο μπορεί να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία, αλλά αυτό εξαρτάται από τη προηγούμενη θεραπεία:

  • σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει ακτινοθεραπεία μετά το αρχικό χειρουργείο, συνιστάται ακτινοθεραπεία στο θώρακα και τους παρακείμενους λεμφαδένες.
  • σε ασθενείς που έχουν λάβει ακτινοθεραπεία στο παρελθόν, δεν συνιστάται επαναχορήγηση της ακτινοθεραπείας , γιατί μπορεί να βλάψει σοβαρά τους πνεύμονες και τη καρδιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία στο θωρακικό τοίχωμα.
    • Πληροφορίες για ασθενείς βασισμένες στις κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής της ESMO
Ογκολόγος, ειδική παθολόγος, Θεσσαλονίκη, Δρ. Μπάκα Σοφία