Στο Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Συνέδριο (ESMO) η Δρ. Σ. Μπάκα

Στο Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Συνέδριο ESMO 2017, που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Μαδρίτη (8 Sep – 12 Sep 2017) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Έρευνα του Καρκίνου (EACR), συμμετείχε και φέτος η ογκολόγος παθολόγος Δρ. Σοφία Μπάκα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση ογκολόγων στην Ευρώπη. Συμμετείχαν ανταλλάσσοντας επιστημονική γνώση και εμπειρία, ερευνητές και κλινικοί ιατροί, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στην κατανόηση της μοριακής βιολογίας ως βάση της ανάπτυξης του καρκίνου.

Ογκολόγος, ειδική παθολόγος, Θεσσαλονίκη, Δρ. Μπάκα Σοφία