Το πρώτο ερώτημα που βασανίζει έναν ασθενή αμέσως μετά από τη διάγνωση που έδειξε ότι πάσχει από καρκίνο, είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα του, ποιάς ειδικότητας γιατρό πρέπει να επιλέξει.

Ο ογκολόγος παθολόγος είναι ο πρώτος ιατρός τον οποίο πρέπει να επισκεφθεί ένας ασθενής με διαγνωσμένο καρκίνο, διότι είναι ο ιατρός συντονιστής. Όχι επειδή το λέει ο ίδιος, αλλά επειδή ο ρόλος του τόσο διεθνώς όσο και η χώρα μας (ΠΔ 204/98), είναι να συντονίζει την αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα τεκμηρίωσε ότι όταν τα ογκολογικά περιστατικά αντιμετωπίζονται όχι από ένα ιατρό αλλά από ομάδα ιατρών ( ογκολογικό συμβούλιο) έχουν την καλύτερη δυνατή έκβαση. Σε αυτή την ογκολογική ομάδα, ο ογκολόγος παθολόγος τέθηκε ως συντονιστής ιατρός.

Ο όγκος αντιμετωπίζεται με τρεις βασικές θεραπευτικές μεθόδους: Τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Ένας όγκος μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα εάν πρώτα χειρουργηθεί και μετά, εάν απαιτείται να δοθεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή και τα δύο, συνδυαστικά. Μπορεί όμως να απαιτείται πρώτα ο ασθενής να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για να μειωθεί το μέγεθος του όγκου, ώστε το επόμενο στάδιο που είναι το χειρουργείο, να καταστεί ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό. Μπορεί ο όγκος να είναι ανεγχείρητος, αλλά και πάλι να πρέπει να δοθεί ανακουφιστική χημειοθεραπεία. Όλα αυτά, προϋποθέτουν ομάδα ογκολόγων ιατρών όπου στην αφετηρία τους, την πρώτη εκτίμηση για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης – που είναι πάντα εξατομικευμένος και δεν έχει σχέση με γενικεύσεις – να κάνει ο ογκολόγος παθολόγος.

Ο Ογκολόγος παθολόγος είναι ο μόνος ειδικός ιατρός που έχει εκπαιδευτεί για τη χορήγηση χημειοθεραπείας και βιολογικών φαρμάκων, αλλά και για την αντιμετώπιση επειγόντων επιπλοκών και σοβαρών παρενεργειών από τις ογκολογικές θεραπείες. Είναι ο ειδικός που καθοδηγεί την πορεία του ασθενούς προτείνοντας την αποδοτικότερη θεραπεία που μπορεί να παρασχεθεί από τις άλλες ογκολογικές ειδικότητες: Από χειρουργό, ακτινοθεραπευτή, επεμβατικό ακτινολόγο κ.α μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Ο ασθενής μετά από κάθε θεραπεία επιστρέφει στον ογκολόγο παθολόγο, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του και να συνεχιστεί η παρακολούθηση. Ακόμη και μετά από ίαση, σε τακτά χρονικά διαστήματα ο ασθενής πρέπει να ελέγχεται με εξετάσεις που συστήνει και ελέγχει ο ογκολόγος παθολόγος, προκειμένου να αποκλειστεί η επανεμφάνιση της νόσου ή λόγω παρενεργειών που ενδέχεται να εμφανιστούν μετά από χρόνια.