Παράγοντας – Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Το νέο φάρμακο που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο φάσης ΙΙΙ, αφορά αντιαγγειογεννητικό παράγοντα για τη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Το φάρμακο που περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο, συγχωρείται με  ήδη εγκεκριμένη από το ΕΣΥ θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Το όφελος για τον ασθενή έγκειται στη λήψη του νέου φαρμάκου μαζί με τις πλήρεις μηνιαίες εξετάσεις και την παρακολούθηση από την ιατρό Δρ. Σοφία Μπάκα και το Ιατρικό Διαβαλκανικό, δωρεάν, με δαπάνες της εταιρείας που υλοποιεί το πρωτόκολλο. Δυνατότητα συμμετοχής, συνολικά 10 ασθενών.