Ογκολογικό συνέδριο Β. Ελλάδας – Καρκίνος μαστού

Στο Ογκολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος με θέμα «Η Βέλτιστη Αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών», συμμετείχε ως πρόεδρος της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τον καρκίνο του μαστού, η Δρ. Σοφία Μπάκα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, σε συνεργασία με το Α΄ Τμήμα Χημειοθεραπείας Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».