Η Ογκολογία στην Ελλάδα στον τομέα της θεραπείας, όχι της πρόληψης, είναι στο ίδιο επίπεδο με όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Δεν έχει λόγο ένας ασθενής να μεταβεί σε άλλη χώρα για θεραπεία, ελπίζοντας σε καλύτερη αντιμετώπιση, τουλάχιστον από αυτή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς:

Έχουμε στη διάθεσή μας τα ίδια ακριβώς φάρμακα που είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. Ο ασθενής μπορεί επίσης να πάρει μέρος σε διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλά που «τρέχουν» ταυτόχρονα στην Ελλάδα με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Οι Έλληνες ογκολόγοι είναι το ίδιο καλά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι με τους αντίστοιχους μεγάλων Ογκολογικών Κέντρων του εξωτερικού καθώς μάλιστα οι περισσότεροι έχουν ήδη εκπαιδευτεί και εξειδικευθεί στο εξωτερικό.

Τα Ογκολογικά Κέντρα είναι καλά οργανωμένα, αλλά λίγα και δεν καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα.

Εάν υπάρχει κάποια τεχνική που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα – και συνήθως αφορά σε χειρουργικές τεχνικές, αν και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές – τότε προσωπικά, ενημερώνω τον ασθενή ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια νέα θεραπεία στο εξωτερικό και τον διευκολύνω για να την πραγματοποιήσει.

Ο ογκολογικός ασθενής δεν επισκέπτεται τον ιατρό του και το Ογκολογικό Κέντρο μία μόνο φορά και καλό είναι να μην υποβάλλεται σε άσκοπη ταλαιπωρία, εφόσον δεν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα.

Οι περιπτώσεις στις οποίες ένας Έλληνας ογκολόγος μπορεί να παραπέμψει ασθενή στο εξωτερικό αφορούν κυρίως παιδιά, καθώς σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχουν πιο οργανωμένα Ογκολογικά Παιδιατρικά Κέντρα και πιο εξειδικευμένοι παιδο-ογκοχειρουργοί.