Διεθνώς και στην Ελλάδα, υπάρχει σημαντική αύξηση του χρόνου επιβίωσης για ασθενείς με καρκίνο και ειδικότερα με καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης, διαπιστώνεται μια εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών ιάσιμων καρκίνων ( μαστού, εντέρου, κ.α), όπως αναλύω στις επιμέρους σελίδες για τις παθήσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μου. Είναι τέλος, εντυπωσιακή η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Ένας από τους κυριότερους λόγους που έχουμε πλήρη ίαση στον καρκίνο, είναι επειδή οι ασθενείς είναι πιο συνειδητοποιημένοι στον τομέα της πρόληψης και προστρέχουν στον ιατρό με τα πρώτα συμπτώματα.

Ο δεύτερος λόγος, είναι η αποτελεσματικότητα της ομάδας ιατρών όλων των ειδικοτήτων που συνεργάζονται με συντονιστή τον ογκολόγο παθολόγο. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, είναι αποδεδειγμένα πολύ καλύτερα.

Ένας τρίτος λόγος, είναι ότι για κάποιες κατηγορίες όγκων τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ. Έχουμε πλέον πολλά νέα φάρμακα που δεν είναι τόσο τοξικά όσο τα παλαιότερα ή είναι πιο φιλικά προς τον άνθρωπο. Τα φάρμακα αυτά, επειδή είναι στοχευμένα, έχουν την τάση να διατηρούν τον ασθενή σε καλή γενική κατάσταση για αρκετά περισσότερα χρόνια. Η παλιά τοξική χημειοθεραπεία που σκότωνε και φυσιολογικά κύτταρα, έχει πλέον συμπληρωθεί από φάρμακα που έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, μικρότερη τοξικότητα και καλύτερη απάντηση εκ μέρους του οργανισμού του ασθενούς.

Έτσι, ενώ έχουμε αύξηση του ποσοστού των ασθενών με καρκίνο, σε συνδυασμό φυσικά με την αύξηση των ορίων ηλικίας, έχουμε ταυτόχρονα και αύξηση των ασθενών με πλήρη ίαση ή αύξηση του χρόνου επιβίωσης και ποιότητας ζωής, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών.