Κλινικές Μελέτες

Μία σημαντική δραστηριότητα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) τα τελευταία χρόνια είναι η υποστήριξη και η διενέργεια μη παρεμβατικών, καταγραφικών κλινικών μελετών, με στόχο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία επιστημονικών βάσεων καταγραφής για διαφόρους τύπους καρκίνου. Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τον έλεγχο και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, βοηθά στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών για τον επιπολασμό των νεοπλασματικών νόσων και τη θεραπευτική διαχείριση των καρκινοπαθών στην Ελλάδα.