Διαβαλκανικό: Στοχευμένες θεραπείες στον Ca πνεύμονα

«Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα – Παρουσίαση περιστατικού», ήταν το θέμα που εισηγήθηκε η Δρ. Σοφία Μπάκα στο πρώτο μετεκπαιδευτικό μάθημα που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, για την επιμόρφωση ιατρών και νοσηλευτών της Βόρειας Ελλάδας. Στο πάνελ της παρουσίασης ως σχολιαστής συμμετείχε ο Ογκολόγος – Παθολόγος, Χρ. Εμμανουηλίδης.

Ογκολόγος, ειδική παθολόγος, Θεσσαλονίκη, Δρ. Μπάκα Σοφία