Ανοσοθεραπεία – Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Πρωτόκολλο ανοσοθεραπείας για τη χορήγηση φαρμάκου φάσης ΙΙΙ, σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα:

Το φάρμακο, παρασκευάστηκε προκειμένου να ενισχύει και να «ξεμπλοκάρει» το αμυντικό σύστημα του ασθενούς, ώστε να επιτίθεται και να σκοτώνει μόνο τα καρκινικά κύτταρα. Το φάρμακο, κόστους πολλών χιλιάδων ευρώ μηνιαίως, χορηγείται από την εταιρεία που το παρασκευάζει δωρεάν μαζί με τη μηνιαία παρακολούθηση και όλες τις εξετάσεις του ασθενούς που έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας έχει υπογραφεί με 52 ιατρικά – ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο που υλοποιούν την έρευνα φάσης III.  Μεταξύ αυτών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό – Ιατρείο Δρ. Σοφίας Μπάκα, μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετέχει στο πρόγραμμα με πέντε συνολικά ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, και δυνατότητα να διευρύνει το πρόγραμμα, συνολικά έως 10 ασθενείς.

Οι ασθενείς θα λάβουν το φάρμακο σαν θεραπεία συντήρησης.