Τμήμα Νέων Ογκολογικών Ερευνητικών Φαρμάκων

Το Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του εφαρμόζει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε νέες θεραπείες και φαρμακευτικά πρωτόκολλα. Από το 2016 έχει αναπτύξει ειδικό Τμήμα Κλινικών Ογκολογικών Μελετών, με επιστημονικά υπεύθυνη την Ογκολόγο –Παθολόγο Σοφία Μπάκα, MD, MSc, PhD.

Η συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνείς κλινικές μελέτες επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και το κύρος του στην παγκόσμια Ογκολογική Κοινότητα και προσφέρει μοναδική δυνατότητα στο Ογκολογικό μας Κέντρο να συμμετέχει στην πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης, αλλά και στους ασθενείς μας να απολαμβάνουν πρωτοποριακές θεραπείες με πολύ καλά αποτελέσματα

Στο Τμήμα Κλινικών Ογκολογικών Μελετών του Ιατρικού Διαβαλκανικού, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήθος μελετών για νέα φάρμακα ανοσοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς και ειδικά στον καρκίνο του πνεύμονα όπου αποτέλεσε την πρώτη γραμμή θεραπείας. Η επιτυχής  συμμετοχή του Τμήματος σύμφωνα με τα διεθνή ερευνητικά standards και η σωστή διεξαγωγή των πρώτων διεθνών πολυκεντρικών κλινικών μελετών, οδήγησε στη συνεργασία του με μεγάλα Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Σήμερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η συμμετοχή του Τμήματος σε 30 κλινικές μελέτες νέων φαρμάκων για τον καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του νεφρού, το μελάνωμα,  τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ενώ υπό ένταξη τελούν κλινικές μελέτες νέων φαρμάκων για τον καρκίνο του παγκρέατος και τον καρκίνο των ωοθηκών.

Σε όλες τις αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι ασθενείς που συμμετέχουν δωρεάν σε κλινικές μελέτες νέων ογκολογικών φαρμάκων, χαίρουν μακρότερης επιβίωσης.

 

Για τις Κλινικές μελέτες               

Οι κλινικές μελέτες, αποτελούν την πιο ουσιαστική παράμετρο της Ιατρικής Έρευνας, η οποία μπορεί να προσφέρει θεραπευτικό όφελος στον ασθενή άμεσα και στην Κοινότητα εμμέσως, ως προς την γενικευμένη εφαρμογή νέων θεραπειών.

Οι κλινικές μελέτες συγκρίνουν μια καθιερωμένη θεραπεία με μια νέα και πιο ελπιδοφόρα, με στόχο να αναδείξουν ανωτερότητα της νέας θεραπείας, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια οι κλινικές μελέτες, κατευθύνονται στο να βοηθήσουν την εξατομίκευση της θεραπείας για κάθε ογκολογικό ασθενή, προάγοντας την αναγνώριση βιο-δεικτών πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε μια νέα, στοχεύουσα θεραπεία.
Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά τόσο για την επιμήκυνση της επιβίωσης του ογκολογικού ασθενή όσο και για την πιθανή ίαση.

Οι Μονάδες Υγείας ( Δημόσιες και ιδιωτικές) που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες, ελέγχονται από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές/ Οργανισμούς φαρμάκων, ενώ ακόμη και οι αντίστοιχες αρχές των ΗΠΑ έχουν συνήθως δικαίωμα ελέγχου.

Οι νεότερες κλινικές μελέτες συχνότερα χρησιμοποιούν προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες ασθενών που θα ωφεληθούν από την προτεινόμενη αγωγή. Αυτό αυξάνει πολύ τις πιθανότητες ο ασθενής που συμμετέχει να έχει όφελος από την εξεταζόμενη φαρμακευτική αγωγή.

 

Οι ασθενείς που μετέχουν στις κλινικές μελέτες

Οι διεθνείς κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα μας, πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής ενώ  παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να έχουν οι ίδιοι ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους.

Οι ασθενείς που συμμετέχουν στις Κλινικές ερευνητικές μελέτες μας, έχουν δωρεάν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές, πριν να είναι αυτές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  Έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα  κέντρα υψηλού επιστημονικού κύρους κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης.

Οι  θεραπευτικές επιλογές τους αυξάνουν και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: Αρκετοί ασθενείς έλαβαν πρώτοι ανοσοθεραπεία στα πλαίσια κλινικών μελετών και απολαμβάνουν σημαντική βελτίωση της νόσου και μακρόχρονη και ποιοτική επιβίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των βάσεων δεδομένων, μόνο 5% των ασθενών με κακοήθειες συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες. Όπως αναδεικνύεται από σχετικά ερωτηματολόγια, η μη συμμετοχή οφείλεται σε δύο κυρίως, λόγους: Είτε δεν γνωρίζουν τι είναι οι κλινικές μελέτες, είτε δεν τους δόθηκε αυτή η επιλογή.
Κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τμήμα σας, ανά πρωτοπαθή όγκο:

 

Κλινικές μελέτες για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

 • Μελέτη ανοσοθεραπείας σε μορφή ένεσης για ασθενείς που χειρουργήθηκαν με καρκίνο του πνεύμονα και δεν λαμβάνουν συμπληρωματική χημειοθεραπεία
 • Μελέτη νεότερης ανοσοθεραπείας σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
 • Μελέτη συνδυασμού χημειοθεραπεία με νεότερο βιολογικό στοχευτικό φάρμακο
 • Μελέτη ανοσοθεραπείας στην πρώτη γραμμή χωρίς χημειοθεραπεία για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Κλινικές μελέτες για ασθενείς με μελάνωμα

 • Μελέτη ανοσοθεραπείας για μεταστατικό μελάνωμα
 • Μελέτη ανοσοθεραπείας για πρώιμο χειρουργημένο μελάνωμα

Κλινικές μελέτες καρκίνου νεφρού

 • Μελέτη για μεταστατικό καρκίνο νεφρού με συνδυασμό ανοσοθεραπείας
 • Μελέτη με ανοσοθεραπεία για ασθενείς με αρχικό στάδιο χειρουργημένο καρκίνο νεφρού
 • Μελέτη για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού που έχουν ήδη λάβει μια θεραπεία.

Μελέτες για ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης

 • Μελέτη νέου στοχευτικού φαρμάκου για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο ουροδόχου κύστης.

Μελέτες για ασθενείς με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων λόγω χημειοθεραπείας

Μελέτες που αναμένεται η ανακοίνωσή τους

 • Μελέτη για όγκους θυρεοειδούς
 • Μελέτες για καρκίνο ωοθηκών

Πληροφορίες για το Τμήμα Κλινικών Ογκολογικών Μελετών του Ιατρικού Διαβαλκανικού:

Τηλ.

error: Content is protected !!